Faaliyet Alanları

Kalite Yönetimi

KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel değerlerimizden ödün vermeden ;
 • Sektörümüzle ilgili yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yaptığımız işleri ve ürettiklerimizin kalitesini sürekli iyileştiririz.
 • Türkiye’deki eksik veya yetersiz sektörleri araştırır, yeniliklere açık yapımızla, kurumsallaşarak büyümeyi sürdürürüz.
 • Koordineli çalışır, doğru planlama, nitelikli ve yeterli elemanlarla başarılı organizasyonlar gerçekleştiririz.
 • Verimliliği ve kaliteyi ilke edinmiş bir ekip çalışmasına, araştırmacı, deneyimli ve dinamik kadrolarımızla, saygı çerçevesinde bireysel rekabete ve denetime inanır, kanunlara uygun şeffaf bir firma olmanın gururunu yaşarız.


ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

 • Biz, ürettiğimiz hizmetlerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmek için çaba harcarız.
 • Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit eder ve varsa olumsuz etkileri en aza indiririz.
 • Faaliyetlerimiz sırasında, enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanır ve sürekli tasarruf etmek için önlemler alırız.
 • Projelerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutar, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize ederiz.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütürüz.
 • Sunduğumuz tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruruz.
 • Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli olarak izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlarız.
 • Verdiğimiz hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurur, bilgimizi onlarla paylaşırız.